Podstawą dobrych relacji inwestorskich są...

Podstawą dobrych relacji inwestorskich są...

... prawidłowo wypełniane obowiązki informacyjne

... prawidłowo wypełniane obowiązki informacyjne

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektór...

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił nowe formularze elektroniczne do wypełniania obowiązków informacyjnych akc...

Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

30 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ESPI. Czy nowa regulacja oznacza zmiany dla spółek noto...

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprze...