Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

30 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ESPI. Czy nowa regulacja oznacza zmiany dla spółek notowanych na GPW lub wyznaczonych przez nich operatorów systemu? O tym w dzisiejszym wpisie. Rozporządzenie ws. ESPI 2023 – czym j...

Czytaj dalej

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o po...

Czytaj dalej

Aplikacje KDPW dla spółek publicznych – zmiany 2022 r.

Aplikacje KDPW dla spółek publicznych – zmiany 2022 r.

Obowiązki informacyjne spółki giełdowej kojarzą się nieodłącznie z raportowaniem bieżącym i okresowym. Obok nich znajduje się jednak szereg innych powinności, jak organizacja Walnych Zgromadzeń, czy wypłata świadczeń dla akcjonariuszy. Wspomnia...

Czytaj dalej

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

W ostatnich latach nie można narzekać na brak nowości w podstawowych obowiązkach informacyjnych spółek notowanych na GPW związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym. Mimo okresu wakacyjnego unijni i krajowi legislatorzy nie zwolnili tempa. W lipcu...

Czytaj dalej

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2021 r. nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spowodowało, iż sporządzający sprawozdania za ubiegły rok mierzyli się z wątpliwościami do jakiego zbioru odnieść się w oświadczeniu o ładzie korpor...

Czytaj dalej

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w sta...

Czytaj dalej

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy – stanowisko UKNF

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy – stanowisko UKNF

Nie tylko prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne gwarantuje stabilność i zaangażowanie ich akcjonariatu. Służący tym celom katalog zróżnicowanych działań IR został niedawno wzbogacony o programy lojalnościowe ...

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

W ostatnich dniach podpis Prezydenta RP uzyskała ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Warto zajrzeć do tego aktu i sprawdzić, czy jakieś nowości lub udogodnienia zostały przewidziane dla ...

Czytaj dalej

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Nie tylko nowe regulacje mogą budzić wątpliwości. W najbliższym czasie pewne trudności napotkają raportujący o powołaniu członka organu spółki publicznej. Jednym z obligatoryjnych ujawnień w przedmiotowym raporcie bieżącym jest informa...

Czytaj dalej

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Na poziomie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. To pakietowe rozwiązanie obejmujące zmiany w kilkunastu aktach prawnych z o...

Czytaj dalej
1 2 3 5