Aplikacje KDPW dla spółek publicznych – zmiany 2022 r.

Obowiązki informacyjne spółki giełdowej kojarzą się nieodłącznie z raportowaniem bieżącym i okresowym. Obok nich znajduje się jednak szereg innych powinności, jak organizacja Walnych Zgromadzeń, czy wypłata świadczeń dla akcjonariuszy. Wspomniane obowiązki emitentów notowanych na GPW wymagają dopełnienia sformalizowanych procedur oraz skorzystania z narzędzi dostarczanych przez instytucje rynkowe. Są nimi aplikacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Co istotne, w najbliższym czasie zaplanowano zmiany w zakresie obsługi tych programów, a dokładniej sposobu logowania. Jakie zmiany w systemie KDPW w 2022 r. czekają ich użytkowników i czy dotyczą spółek publicznych? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czy zmiany w aplikacjach KDPW dotyczą emitentów akcji na GPW?

Zmiana dotyczy procesu logowania do aplikacji udostępnionych w portalu usług KDPW. Zatem także do aplikacji Walne Zgromadzenia, Wypłata Świadczeń – powszechnie wykorzystywanych do organizacji statutowych posiedzeń akcjonariuszy lub wypłaty dywidend spółek publicznych.

Co się zmieni w aplikacjach KDPW?

Dotychczas użytkownik chcący skorzystać z aplikacji KDPW logował się do systemu wskazując swój login i hasło. Nowością jest wdrożenie drugiego składnika uwierzytelnienia, którym będzie dostęp do zaufanego i przypisanego użytkownikowi urządzenia.

Urządzeniem zaufanym może być:

  • aplikacja mobilna (KDPW Group Authenticator) instalowana na urządzeniu mobilnym działającym w oparciu o system Android lub iOS
    lub
  • zaufana przeglądarka internetowa, wykorzystywana na komputerze, którą podczas logowania (po potwierdzeniu z wykorzystaniem ww. aplikacji mobilnej) użytkownik oznaczy jako zaufaną.

Dodatkowo pod adresem identity.kdpw.pl udostępniono aplikację służącą do zarządzania przeglądarkami i urządzeniami zaufanymi, ustanowionymi przez użytkownika jako drugi czynnik w procesie uwierzytelniania.

Nowa aplikacja uwierzytelniająca KDPW jest dostępna do pobrania z autoryzowanych sklepów – Google Play (Android), App Store (iOS – Apple).

Od kiedy zmiany w systemach dla spółek publicznych?

Formalnie zmiany zaczną obowiązywać od 5 listopada 2022 r. wraz z wejściem w życie Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach KDPW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.