Czy raportowanie w formacie ESEF może zostać przesunięte ze względu na COVID-19?

esef-przesuniecie-opoznienieInstytucje Unii Europejskiej podejmują działania mające na celu ułatwienie rynkom kapitałowym odbudowę gospodarczą wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Jeden z postulatów dotyczy możliwego opóźnienia we wdrożeniu raportowania ESEF.

Stanowisko Rady Europejskiej

Przedstawiciele państw członkowskich uzgodnili stanowisko Rady Europejskiej w sprawie pakietu naprawczego dla rynków kapitałowych.

W kontekście COVID-19 Rada zaproponowała zmianę tzw. Dyrektywy o przejrzystości, aby zapewnić państwom członkowskim możliwość odroczenia o rok obowiązku sporządzania przez spółki giełdowe rocznych sprawozdań finansowych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. lub później.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/21/capital-markets-recovery-package-council-agrees-its-position/ 

Aktualizacja grudzień 2020 r. – decyzje

Organy UE wypracowały porozumienie ws. zmiany Dyrektywy Transparency w zakresie przesunięcia terminu obowiązkowego raportowania w formacie ESEF o rok – począwszy od raportów rocznych za 2021 r. Wymaga ono formalnego zatwierdzenia, a ostateczna decyzja będzie należała do państw członkowskich (tzw. opcja krajowa).

W komunikacie UKNF z 15 grudnia podano, iż „w związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF. MF we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_MF_i_UKNF_ws_odroczenia_obowiazku_stosowania_ESEF.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.