Doradztwo

technology-1095751_1920

Stałe wsparcie

Świadczymy usługi bieżącego i kompleksowego doradztwa we wszelkich aspektach realizacji obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, jej akcjonariuszy i członków organów. Usługa dedykowana jest podmiotom stawiającym pierwsze kroki na rynku kapitałowym, a także tym z dłuższym stażem na GPW lub Alternatywnym Systemie Obrotu.

Klientowi gwarantuje się wsparcie doradcze w trybie 24/7 poprzez udzielanie bieżącej pomocy w kwalifikacji zdarzeń na potrzeby raportowania informacji poufnych i korporacyjnych, prawidłowej wykładni przepisów oraz procesie sporządzania raportów bieżących i okresowych.

Pomoc dotyczy także stosowania zasad ładu korporacyjnego, prowadzenia zakładki relacji inwestorskich, realizacji zdarzeń takich jak Walne Zgromadzenia, dywidendy, czy notyfikacji o transakcjach osób i podmiotów zobowiązanych oraz w zakresie zmian w znacznych pakietach akcji.

Usługa rozliczana jest w ramach stałego wynagrodzenia.

Konsultacje ad hoc

Usługa dedykowana Klientom wymagającym rozstrzygnięcia wybranego problemu, odpowiedzi na pismo regulatora, opinii prawnej lub wsparcia w sporządzeniu konkretnego raportu bieżącego, okresowego, zawiadomienia lub innego materiału z obszaru obowiązków informacyjnych.

Nasze działania mają charakter jednorazowego świadczenia i w ten sposób są rozliczane, bez konieczności podejmowania stałej współpracy.