Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

30 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ESPI. Czy nowa regulacja oznacza zmiany dla spółek notowanych na GPW lub wyznaczonych przez nich operatorów systemu? O tym w dzisiejszym wpisie.

Rozporządzenie ws. ESPI 2023 – czym jest?

System ESPI, a dokładniej Elektroniczny System Przekazywania Informacji, jest podstawowym systemem sprawozdawczości giełdowej dla spółek notowanych na rynku regulowanym GPW. Jest to narzędzie służące przede wszystkim do publikowania przez spółki notowane obowiązkowych raportów bieżących i okresowych.

Jego funkcjonowanie normowało dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe rozporządzenie – co się zmienia?

Nowe rozporządzenie w całości zastępuje poprzednio obowiązujący akt. W praktyce jednak powtarza ono w znacznej części jego treść.

Istotą nowelizacji jest rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających nadzorowi KNF, wskutek przyjętej w 2022 r. ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ponadto, z nowego rozporządzenia usunięto niektóre techniczne regulacje w zakresie potwierdzeń raportów i ich archiwizacji. Te kwestie bowiem zostały w ostatnich latach uwzględnione w Regulaminie ESPI przyjętym przez KNF.

Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie – nowela nie ma istotnego znaczenia dla spółek publicznych. Nowe regulacje nie generują po stronie operatorów ESPI nowych obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.