Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu rocznego za 2016 r.?

euro-870757_1920

Sezon publikacji raportów rocznych można śmiało uznać za rozpoczęty. Mimo, iż w tym roku wszyscy emitenci mogą korzystać z dłuższego terminu na publikację swoich rocznych podsumowań (nawet do 2 maja – pierwszy dzień roboczy po terminie maksymalnym 30 kwietnia, który przypada w niedzielę) część spółek już opublikowała raporty za 2016 r.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych, w zakresie prezentacji danych finansowych w raportach okresowych spółki powinny dokonać przeliczeń wybranych pozycji sprawozdań finansowych wyrażonych w złotych na euro i zamieścić je odpowiednio w tabelach formularzy ESPI.

Dla tych podmiotów, które są w trakcie prac nad sprawozdaniami rocznymi proponujemy małą pomoc lub materiał pozwalający na upewnienie się w prawidłowości własnych wyliczeń.

Poniżej zestawienie kursów wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi:

  • bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej – kurs średni NBP dla euro na dzień:

30.12.2016 –  4,4240 zł;

31.12.2015 – 4,2615 zł

  • rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – kurs euro wyliczony jako średnia arytmetyczna kursów średnich NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:

2016 r. – 4,3757 zł;

2015 r. – 4,1848 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.