Korzyści dla Klienta

  • Zgodne z prawem i najlepszą praktyką rynkową wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki giełdowej pozwalające na zniwelowanie ryzyk prawnych, finansowych i wizerunkowych
  • Regulacje wewnętrzne odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu, porządkujące obieg informacji poufnych oraz proces raportowania bieżącego i okresowego w spółce oraz grupie kapitałowej emitenta
  • Elastyczna oferta szkoleń dedykowanych emitentowi, dopasowanych tematycznie do grupy odbiorców lub poświęconych zgłoszonym zagadnieniom, umożliwiająca wdrożenie w zakres nowych obowiązków lub aktualizację wiedzy pracowników, kadry kierowniczej, członków organów
  • Starter debiutanta – pełny pakiet usług umożliwiający bezpieczne wdrożenie organizacji w realia rynku giełdowego
  • Korporacyjna strona WWW – zawsze aktualna i dopasowana do najnowszych trendów ładu korporacyjnego
  • Możliwość zlecania zadań z zakresu obowiązków informacyjnych pozwalająca na zmniejszenie kosztów stałych oraz koncentrację na podstawowych celach działalności spółki
  • Pomoc dla wszystkich osób zaangażowanych w proces wypełniania obowiązków informacyjnych, szczególnie tych, dla których nie jest to podstawowy zakres obowiązków zawodowych. Rozumiemy, że dla wielu z Państwa obowiązki informacyjne mogą być zupełnie nową dziedziną i uważamy że takim właśnie osobom należy się największe wsparcie!