Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2021 r. nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spowodowało, iż sporządzający sprawozdania za ubiegły rok mierzyli się z wątpliwościami do jakiego zbioru odnieść się w oświadczeniu o ładzie korpor...

Czytaj dalej

Czy raportowanie w formacie ESEF może zostać przesunięte ze względu na COVID-19?

Czy raportowanie w formacie ESEF może zostać przesunięte ze względu na COVID-19?

Instytucje Unii Europejskiej podejmują działania mające na celu ułatwienie rynkom kapitałowym odbudowę gospodarczą wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Jeden z postulatów dotyczy możliwego opóźnienia we wdrożeniu raportowania ESEF. Stan...

Czytaj dalej

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jednym z podstawowych obowiązków informacyjnych spółki publicznej jest publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego. Aktualnie trwa sezon raportowania danych za I połowę 2018 r. Wybrane dane finansowe za ten okres, prezentowane w ...

Czytaj dalej

Kod LEI oraz kod FISN – gdzie szukać swojego kodu?

Kod LEI oraz kod FISN – gdzie szukać swojego kodu?

W świetle ostatnich pism GPW oraz KDPW kierowanych do emitentów z informacją o obowiązku posiadania kodów LEI oraz FISN, wiele osób mogło zadać sobie pytanie, gdzie znaleźć wymagane kody? W dzisiejszym wpisie przedstawię wskazówki ułatwiające po...

Czytaj dalej

Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Wskutek zmiany ustawy o rachunkowości spółki publiczne już od początku 2018 roku będą zobowiązane do publikacji informacji niefinansowych. Jednocześnie w myśl znowelizowanej niedawno ustawy o biegłych rewidentach emitenci już teraz powinni dostos...

Czytaj dalej

Pismo KNF na rocznicę obowiązywania MAR. Jak udzielić odpowiedzi?

Pismo KNF na rocznicę obowiązywania MAR. Jak udzielić odpowiedzi?

Czytaj dalej

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

W okresie zmian przepisów wiele mówiło się o terminie na powiadomienie insiderów o transakcjach powyżej 5000 euro z Rozporządzenia MAR. Podkreślano obowiązek niezwłoczności, która obowiązuje także emitenta w zakresie publikacji informacji o ich...

Czytaj dalej

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu rocznego za 2016 r.?

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu rocznego za 2016 r.?

Sezon publikacji raportów rocznych można śmiało uznać za rozpoczęty. Mimo, iż w tym roku wszyscy emitenci mogą korzystać z dłuższego terminu na publikację swoich rocznych podsumowań (nawet do 2 maja – pierwszy dzień roboczy po terminie maks...

Czytaj dalej

Co w sytuacji, gdy istnieją okoliczności przemawiające za niepublikowaniem informacji poufnej?

Co w sytuacji, gdy istnieją okoliczności przemawiające za niepublikowaniem informacji poufnej?

Zależy o jakich okolicznościach tutaj mowa. Jeśli wyczerpane zostaną ustawowe przesłanki, wówczas można skorzystać z instytucji opóźnienia publikacji informacji poufnych, tzn. niepublikowania ich w trybie niezwłocznym, lecz dopiero po zajściu okre...

Czytaj dalej

Czy członek organu emitenta powinien zawiadomić do końca stycznia 2017 r. o transakcjach poniżej 5000 euro dokonanych w roku ubiegłym?

Czy członek organu emitenta powinien zawiadomić do końca stycznia 2017 r. o transakcjach poniżej 5000 euro dokonanych w roku ubiegłym?

Nie, członek organu nie powinien składać powiadomienia na temat transakcji na akcjach emitenta zawartych w 2016 roku, których wartość nie przekraczała progu 5000 euro. W zakresie powiadomień o transakcjach od dnia 3 lipca 2016 r. bezpośrednio obowiąz...

Czytaj dalej