Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą sp...

Czytaj dalej

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o po...

Czytaj dalej

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

W ostatnich latach nie można narzekać na brak nowości w podstawowych obowiązkach informacyjnych spółek notowanych na GPW związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym. Mimo okresu wakacyjnego unijni i krajowi legislatorzy nie zwolnili tempa. W lipcu...

Czytaj dalej

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w sta...

Czytaj dalej

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regu...

Czytaj dalej

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Na stronie internetowej UKNF poinformowano o zmianie sposobu składania powiadomień o transakcjach z art. 19 MAR. 21 grudnia uruchomiony zostanie formularz elektroniczny do wypełnienia obowiązków notyfikacyjnych osób pełniących obowiązki zarządcze i o...

Czytaj dalej

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Budząca wątpliwości regulacja z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR doczekała się oficjalnej wykładni. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował na swoich stronach interpretację w sprawie okresów zamkniętych. St...

Czytaj dalej

Rozporządzenie MAR w praktyce nadzorczej UE. Transakcja na istotnych aktywach jako informacja poufna.

Rozporządzenie MAR w praktyce nadzorczej UE. Transakcja na istotnych aktywach jako informacja poufna.

Na początku 2018 r. brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), nałożył pierwszą karę pieniężną w reżimie MAR. Ukarana została spółka notowana na londyńskim AIM (Alternative Investment Market – odpowiednik polskiego Alterantywn...

Czytaj dalej

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

W świetle ostatnich doniesień rynkowych warto przypomnieć jak ważne są i w jakim trybie powinny być dokonywane powiadomienia o transakcjach insiderów. Kluczowe osoby w spółce oraz osoby i podmioty powiązane z nimi rodzinnie lub biznesowo, bo o ich a...

Czytaj dalej

KNF publikuje wyniki ankiety nadzorczej ws. stosowania Rozporządzenia MAR

KNF publikuje wyniki ankiety nadzorczej ws. stosowania Rozporządzenia MAR

Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki ankiety nadzorczej prowadzonej wśród 832 emitentów z rynku regulowanego oraz NewConnect na początku wakacji tego roku. Przypomnijmy, że zadane wówczas pytania dotyczyły praktyki stosowania Rozp...

Czytaj dalej