Odroczenie ESEF – zakończenie procedury legislacyjnej

Odroczenie ESEF – zakończenie procedury legislacyjnej

Z dniem 1 kwietnia na stronie Prezydenta RP opublikowano informację o podpisaniu ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera przepis pozwalający na odroczenie obowiązku stosowa...

Czytaj dalej

Czy raportowanie w formacie ESEF może zostać przesunięte ze względu na COVID-19?

Czy raportowanie w formacie ESEF może zostać przesunięte ze względu na COVID-19?

Instytucje Unii Europejskiej podejmują działania mające na celu ułatwienie rynkom kapitałowym odbudowę gospodarczą wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Jeden z postulatów dotyczy możliwego opóźnienia we wdrożeniu raportowania ESEF. Stan...

Czytaj dalej

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ustanawiające specyfikację Jednolitego Europejskiego Formatu Sprawozdawczego (ESEF). Dla spółek publicznych z unijnych rynków regulowanych oznacza to, że raporty roczne za rok obrotowy rozpoczynając...

Czytaj dalej