Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił nowe formularze elektroniczne do wypełniania obowiązków informacyjnych akcjonariuszy spółek publicznych dotyczących zmian w znacznych pakietach akcji. UKNF wyszedł tym samym naprzeciw przyszłemu wymogowi,...

Czytaj dalej

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2021 r. nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spowodowało, iż sporządzający sprawozdania za ubiegły rok mierzyli się z wątpliwościami do jakiego zbioru odnieść się w oświadczeniu o ładzie korpor...

Czytaj dalej

Pakiet inicjatyw nadzorczych dla rynku kapitałowego w czasie epidemii

Pakiet inicjatyw nadzorczych dla rynku kapitałowego w czasie epidemii

W obliczu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa UKNF poinformował o pakiecie propozycji mogących ułatwić podmiotom nadzorowanym, m. in. spółkom publicznym, funkcjonowanie w tym szczególnym okresie. W „Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzec...

Czytaj dalej

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Na stronie internetowej UKNF poinformowano o zmianie sposobu składania powiadomień o transakcjach z art. 19 MAR. 21 grudnia uruchomiony zostanie formularz elektroniczny do wypełnienia obowiązków notyfikacyjnych osób pełniących obowiązki zarządcze i o...

Czytaj dalej

Opłata roczna za nadzór KNF. Uwaga – debiutanci nie płacą

Opłata roczna za nadzór KNF. Uwaga – debiutanci nie płacą

W dzienniku urzędowym KNF opublikowano komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego ws. wysokości stawek i wartości współczynników korygujących pozwalający na obliczenie opłaty za nadzór w bieżącym roku. Do końca września 2018 r. spó...

Czytaj dalej

Wzmocnienie nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Projektowane zmiany przepisów 2018

Wzmocnienie nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Projektowane zmiany przepisów 2018

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian legislacyjnych mających na celu wzmocnienie nadzoru i ochrony inwestorów na rynku finansowym. Planuje się m.in. rozszerzenie składu KNF, zmianę sposobu finansowania Komisji oraz stworzenie Funduszu Ed...

Czytaj dalej

Brak wykupu obligacji i wypłaty odsetek w terminie a informacja poufna

Brak wykupu obligacji i wypłaty odsetek w terminie a informacja poufna

Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim komunikacie ze swojego posiedzenia wypowiedziała się, co do konieczności publikacji raportu bieżącego w przypadku niewykupienia obligacji w terminie i braku wypłaty odsetek. Uzasadnienie decyzji zawiera edukacyjną...

Czytaj dalej

Komisja edukuje po raz drugi. Utrata wartości aktywów a informacja poufna.

Komisja edukuje po raz drugi. Utrata wartości aktywów a informacja poufna.

W dniu 16 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat zawierający przypomnienie stanowiska nadzorczego skierowanego do emitentów giełdowych w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie publikacji informacji poufnych. Działanie nadzoru ...

Czytaj dalej

Pismo KNF na rocznicę obowiązywania MAR. Jak udzielić odpowiedzi?

Pismo KNF na rocznicę obowiązywania MAR. Jak udzielić odpowiedzi?

Czytaj dalej