Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Minister Finansów podpisał projekt rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pańs...

Czytaj dalej

Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Wskutek zmiany ustawy o rachunkowości spółki publiczne już od początku 2018 roku będą zobowiązane do publikacji informacji niefinansowych. Jednocześnie w myśl znowelizowanej niedawno ustawy o biegłych rewidentach emitenci już teraz powinni dostos...

Czytaj dalej

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach – czas na zmiany w komitetach audytu

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach – czas na zmiany w komitetach audytu

Znowelizowana ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym wejdzie w życie 21 czerwca 2017 r. Wywoła ona istotne skutki dla sfery wewnętrznego nadzoru w spółkach publicznych, przewidując szereg nowości w funkcjonowaniu kom...

Czytaj dalej