Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą sp...

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

Nowe rozporządzenie w sprawie ESPI

30 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ESPI. Czy nowa regulacja oznacza zmiany dla spółek notowanych na GPW lub wyznaczonych przez nich operatorów systemu? O tym w dzisiejszym wpisie. Rozporządzenie ws. ESPI 2023 – czym j...

Czytaj dalej

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o po...

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

W ostatnich dniach podpis Prezydenta RP uzyskała ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Warto zajrzeć do tego aktu i sprawdzić, czy jakieś nowości lub udogodnienia zostały przewidziane dla ...

Czytaj dalej

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Nie tylko nowe regulacje mogą budzić wątpliwości. W najbliższym czasie pewne trudności napotkają raportujący o powołaniu członka organu spółki publicznej. Jednym z obligatoryjnych ujawnień w przedmiotowym raporcie bieżącym jest informa...

Czytaj dalej

Pakiet inicjatyw nadzorczych dla rynku kapitałowego w czasie epidemii

Pakiet inicjatyw nadzorczych dla rynku kapitałowego w czasie epidemii

W obliczu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa UKNF poinformował o pakiecie propozycji mogących ułatwić podmiotom nadzorowanym, m. in. spółkom publicznym, funkcjonowanie w tym szczególnym okresie. W „Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzec...

Czytaj dalej

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Na stronach KNF opublikowano zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) skierowane do uczestników rynków finansowych, w tym spółek publicznych ws. działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19. Dla spółek publi...

Czytaj dalej

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ustanawiające specyfikację Jednolitego Europejskiego Formatu Sprawozdawczego (ESEF). Dla spółek publicznych z unijnych rynków regulowanych oznacza to, że raporty roczne za rok obrotowy rozpoczynając...

Czytaj dalej

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jednym z podstawowych obowiązków informacyjnych spółki publicznej jest publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego. Aktualnie trwa sezon raportowania danych za I połowę 2018 r. Wybrane dane finansowe za ten okres, prezentowane w ...

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Minister Finansów podpisał projekt rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pańs...

Czytaj dalej