Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w sta...

Czytaj dalej

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Budząca wątpliwości regulacja z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR doczekała się oficjalnej wykładni. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował na swoich stronach interpretację w sprawie okresów zamkniętych. St...

Czytaj dalej