Mała nowela MAR – zmiany od 2021

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regu...

Czytaj dalej

KNF publikuje wyniki ankiety nadzorczej ws. stosowania Rozporządzenia MAR

KNF publikuje wyniki ankiety nadzorczej ws. stosowania Rozporządzenia MAR

Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki ankiety nadzorczej prowadzonej wśród 832 emitentów z rynku regulowanego oraz NewConnect na początku wakacji tego roku. Przypomnijmy, że zadane wówczas pytania dotyczyły praktyki stosowania Rozp...

Czytaj dalej

Co w sytuacji, gdy istnieją okoliczności przemawiające za niepublikowaniem informacji poufnej?

Co w sytuacji, gdy istnieją okoliczności przemawiające za niepublikowaniem informacji poufnej?

Zależy o jakich okolicznościach tutaj mowa. Jeśli wyczerpane zostaną ustawowe przesłanki, wówczas można skorzystać z instytucji opóźnienia publikacji informacji poufnych, tzn. niepublikowania ich w trybie niezwłocznym, lecz dopiero po zajściu okre...

Czytaj dalej