Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Czy nowe regulacje dotyczące raportowania niefinansowego oraz komitetów audytu dotyczą spółek notowanych w ASO NewConnect?

Wskutek zmiany ustawy o rachunkowości spółki publiczne już od początku 2018 roku będą zobowiązane do publikacji informacji niefinansowych. Jednocześnie w myśl znowelizowanej niedawno ustawy o biegłych rewidentach emitenci już teraz powinni dostos...

Czytaj dalej