Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

W ostatnich dniach podpis Prezydenta RP uzyskała ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Warto zajrzeć do tego aktu i sprawdzić, czy jakieś nowości lub udogodnienia zostały przewidziane dla ...

Czytaj dalej

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Na stronach KNF opublikowano zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) skierowane do uczestników rynków finansowych, w tym spółek publicznych ws. działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19. Dla spółek publi...

Czytaj dalej

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) już obowiązuje

18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ustanawiające specyfikację Jednolitego Europejskiego Formatu Sprawozdawczego (ESEF). Dla spółek publicznych z unijnych rynków regulowanych oznacza to, że raporty roczne za rok obrotowy rozpoczynając...

Czytaj dalej

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu półrocznego 2018?

Jednym z podstawowych obowiązków informacyjnych spółki publicznej jest publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego. Aktualnie trwa sezon raportowania danych za I połowę 2018 r. Wybrane dane finansowe za ten okres, prezentowane w ...

Czytaj dalej

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu rocznego za 2016 r.?

Jakie kursy NBP do wybranych danych finansowych raportu rocznego za 2016 r.?

Sezon publikacji raportów rocznych można śmiało uznać za rozpoczęty. Mimo, iż w tym roku wszyscy emitenci mogą korzystać z dłuższego terminu na publikację swoich rocznych podsumowań (nawet do 2 maja – pierwszy dzień roboczy po terminie maks...

Czytaj dalej