Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą sp...

Czytaj dalej

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o po...

Czytaj dalej

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

W ostatnich latach nie można narzekać na brak nowości w podstawowych obowiązkach informacyjnych spółek notowanych na GPW związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym. Mimo okresu wakacyjnego unijni i krajowi legislatorzy nie zwolnili tempa. W lipcu...

Czytaj dalej

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w sta...

Czytaj dalej

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regu...

Czytaj dalej

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

Na stronach KNF opublikowano zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) skierowane do uczestników rynków finansowych, w tym spółek publicznych ws. działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19. Dla spółek publi...

Czytaj dalej

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Na stronie internetowej UKNF poinformowano o zmianie sposobu składania powiadomień o transakcjach z art. 19 MAR. 21 grudnia uruchomiony zostanie formularz elektroniczny do wypełnienia obowiązków notyfikacyjnych osób pełniących obowiązki zarządcze i o...

Czytaj dalej

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Czy okresy zamknięte z art. 19 (11) MAR obejmują transakcje emitenta?

Budząca wątpliwości regulacja z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR doczekała się oficjalnej wykładni. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował na swoich stronach interpretację w sprawie okresów zamkniętych. St...

Czytaj dalej

Rozporządzenie MAR w praktyce nadzorczej UE. Transakcja na istotnych aktywach jako informacja poufna.

Rozporządzenie MAR w praktyce nadzorczej UE. Transakcja na istotnych aktywach jako informacja poufna.

Na początku 2018 r. brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), nałożył pierwszą karę pieniężną w reżimie MAR. Ukarana została spółka notowana na londyńskim AIM (Alternative Investment Market – odpowiednik polskiego Alterantywn...

Czytaj dalej

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

W świetle ostatnich doniesień rynkowych warto przypomnieć jak ważne są i w jakim trybie powinny być dokonywane powiadomienia o transakcjach insiderów. Kluczowe osoby w spółce oraz osoby i podmioty powiązane z nimi rodzinnie lub biznesowo, bo o ich a...

Czytaj dalej