Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Na poziomie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. To pakietowe rozwiązanie obejmujące zmiany w kilkunastu aktach prawnych z o...

Czytaj dalej

Obowiązki spółki notowanej na GPW – zmiany 2019/2020

Obowiązki spółki notowanej na GPW – zmiany 2019/2020

16 października 2019 r. Sejm przyjął dużą nowelizację przepisów regulujących m.in. obowiązki informacyjne i wewnętrzne spółek publicznych. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej (…) oraz niektórych innych ustaw oznacza no...

Czytaj dalej