Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

Powiadomienia o transakcjach i okresy zamknięte w najnowszym stanowisku UKNF

W związku z zaobserwowanym niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków z art. 19 Rozporządzenia MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił garść wytycznych dla rynku. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Nadzorcy w sta...

Czytaj dalej

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regu...

Czytaj dalej

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Formularz elektroniczny do powiadamiania KNF o transakcjach z art. 19 MAR od 2020 r.

Na stronie internetowej UKNF poinformowano o zmianie sposobu składania powiadomień o transakcjach z art. 19 MAR. 21 grudnia uruchomiony zostanie formularz elektroniczny do wypełnienia obowiązków notyfikacyjnych osób pełniących obowiązki zarządcze i o...

Czytaj dalej

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach insiderów z art. 19 Rozporządzenia MAR

W świetle ostatnich doniesień rynkowych warto przypomnieć jak ważne są i w jakim trybie powinny być dokonywane powiadomienia o transakcjach insiderów. Kluczowe osoby w spółce oraz osoby i podmioty powiązane z nimi rodzinnie lub biznesowo, bo o ich a...

Czytaj dalej

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

W okresie zmian przepisów wiele mówiło się o terminie na powiadomienie insiderów o transakcjach powyżej 5000 euro z Rozporządzenia MAR. Podkreślano obowiązek niezwłoczności, która obowiązuje także emitenta w zakresie publikacji informacji o ich...

Czytaj dalej

Czy członek organu emitenta powinien zawiadomić do końca stycznia 2017 r. o transakcjach poniżej 5000 euro dokonanych w roku ubiegłym?

Czy członek organu emitenta powinien zawiadomić do końca stycznia 2017 r. o transakcjach poniżej 5000 euro dokonanych w roku ubiegłym?

Nie, członek organu nie powinien składać powiadomienia na temat transakcji na akcjach emitenta zawartych w 2016 roku, których wartość nie przekraczała progu 5000 euro. W zakresie powiadomień o transakcjach od dnia 3 lipca 2016 r. bezpośrednio obowiąz...

Czytaj dalej