Zespół

Kluczowy doradca


Alicja Kucińska (Twardowska) – doradca spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych, prawnik specjalizujący się w obszarze prawa rynku kapitałowego, inwestor indywidualny, a przede wszystkim pasjonat rynku kapitałowego. Wszystkie te perspektywy umożliwiły zdobycie doświadczeń i bogatej wiedzy na temat prawidłowego oraz skutecznego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2011 r. związana z rynkiem kapitałowym:

  • doradca dla ponad 40 małych, średnich i dużych spółek notowanych na GPW w Warszawie
  • projektowała i wdrażała regulacje wewnętrzne z zakresu obowiązków informacyjnych, w tym dedykowane dużym grupom kapitałowym
  • prowadziła szkolenia dla członków organów, kadry menedżerskiej, pracowników spółek publicznych oraz Urzędu KNF
  • prawnik w podmiocie będącym autoryzowanym doradcą na rynku New Connect i Catalyst
  • inwestor indywidualny wnikliwie analizujący doniesienia ze spółek, rynku i mediów.