Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił nowe formularze elektroniczne do wypełniania obowiązków informacyjnych akcjonariuszy spółek publicznych dotyczących zmian w znacznych pakietach akcji. UKNF wyszedł tym samym naprzeciw przyszłemu wymogowi, wynikającemu z będącej w toku prac legislacyjnych, nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Zakłada ona m.in. konieczność wprowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego składanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji drogą elektroniczną.

Obowiązki notyfikacyjne z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Przypomnijmy, iż akcjonariusze spółek publicznych mają obowiązek przekazywania do emitenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomień o zmianach określonych progów udziału w ogólnej liczbie głosów spółki publicznej. Progi te są wskazane w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emitenci natomiast, przekazują otrzymane zawiadomienia do publicznej wiadomości, raportem bieżącym.

Celem regulacji jest zapewnienie spółkom notowanym, jak i inwestorom, informacji o składzie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji, tj. powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Formularze on-line dla akcjonariuszy spółek notowanych

Nowe formularze elektroniczne są dostępne pod adresem: https://bzp.knf.gov.pl/#/firstscreen

Komisja zdecydowała o wdrożeniu nowego narzędzia, jeszcze przed wejściem w życie nowelizowanej ustawy, aby umożliwić inwestorom zapoznanie się z wszystkimi funkcjonalnościami systemu.

Do czasu wejścia w życie zmienionych przepisów, złożenie zawiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie dobrowolne. Akcjonariusze mogą wybrać sposób, w jaki złożą zawiadomienie. Jeżeli nie wybiorą drogi elektronicznej, mogą to zrobić osobiście, za pośrednictwem biura podawczego UKNF, korespondencyjnie albo przez ePUAP.

Notyfikacja do KNF a inne obowiązki

Wysłanie do UKNF zawiadomienia przez powyższy system nie zwalnia akcjonariuszy z obowiązku przekazania zawiadomienia do spółki, co oznacza iż akcjonariusz nadal powinien złożyć zawiadomienie u emitenta.

Ponadto, nic się nie zmienia z perspektywy samej spółki. Ta jedynie publikuje otrzymane od akcjonariuszy zawiadomienia poprzez ESPI, w dotychczasowym trybie.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.