Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2021 r. nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spowodowało, iż sporządzający sprawozdania za ubiegły rok mierzyli się z wątpliwościami do jakiego zbioru odnieść się w oświadczeniu o ładzie korpor...

Czytaj dalej

Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte

Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte

Końcem marca Rada Giełdy Papierów Wartościowych przyjęła kolejną wersję zbioru zasad ładu korporacyjnego w postaci zapowiadanych wcześniej „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Dokument będzie obowiązywał emitentów notowanych na...

Czytaj dalej