Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą sp...

Czytaj dalej

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, została podpisana. Jest to obszer...

Czytaj dalej

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił nowe formularze elektroniczne do wypełniania obowiązków informacyjnych akcjonariuszy spółek publicznych dotyczących zmian w znacznych pakietach akcji. UKNF wyszedł tym samym naprzeciw przyszłemu wymogowi,...

Czytaj dalej

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o po...

Czytaj dalej

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

W ostatnich latach nie można narzekać na brak nowości w podstawowych obowiązkach informacyjnych spółek notowanych na GPW związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym. Mimo okresu wakacyjnego unijni i krajowi legislatorzy nie zwolnili tempa. W lipcu...

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości 2021 – czy coś się zmieni dla spółek publicznych?

W ostatnich dniach podpis Prezydenta RP uzyskała ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Warto zajrzeć do tego aktu i sprawdzić, czy jakieś nowości lub udogodnienia zostały przewidziane dla ...

Czytaj dalej

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Raportowanie bieżące ws. powołania członka organu a Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Nie tylko nowe regulacje mogą budzić wątpliwości. W najbliższym czasie pewne trudności napotkają raportujący o powołaniu członka organu spółki publicznej. Jednym z obligatoryjnych ujawnień w przedmiotowym raporcie bieżącym jest informa...

Czytaj dalej

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Na poziomie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. To pakietowe rozwiązanie obejmujące zmiany w kilkunastu aktach prawnych z o...

Czytaj dalej

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

Mała nowela MAR – zmiany od 2021

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 zmieniające m.in. Rozporządzenie MAR. Akt ten, nazywany „małą nowelą MAR”, wprowadza m.in. ułatwienia bądź doprecyzowuje wybrane regu...

Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa/ustawa COVID-19 a obowiązki informacyjne i korporacyjne spółki publicznej

Tarcza antykryzysowa/ustawa COVID-19 a obowiązki informacyjne i korporacyjne spółki publicznej

  W ramach znowelizowanej dnia 31 marca 2020 r. specustawy COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej)* zawarto szereg środków osłonowych dla przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Wśród nich przewidziano rozwiązania dotyczące wypełnian...

Czytaj dalej