Obowiązki wewnętrzne spółki publicznej – zmiany przepisów 2022

W ostatnich latach nie można narzekać na brak nowości w podstawowych obowiązkach informacyjnych spółek notowanych na GPW związanych z raportowaniem bieżącym i okresowym. Mimo okresu wakacyjnego unijni i krajowi legislatorzy nie zwolnili tempa. W lipcu sfinalizowano prace nad przepisami, które wpływają na giełdowy compliance. Jak zmienią się obowiązki wewnętrzne spółki publicznej w 2022 i 2023? O tym w dzisiejszym wpisie.

Zmiany w listach insiderów

3 sierpnia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji (źródło).

Akt wprowadza przede wszystkim nowe wzorce list insiderów dla spółek notowanych w ASO NewConnect. Dla spółek notowanych na rynku głównym GPW zmiany nie będą znaczące. Zmieniono kolejność niektórych kolumn, wybrane nagłówki lub opisy.

Nowe rozporządzenie zastępuje w całości uprzedni akt regulujący te zagadnienia, czyli rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347.

Ustawa o „wakacjach kredytowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje zmiany w zakresie stosowania następujących rozporządzeń:

– w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego,

– w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Obowiązują one w brzmieniu dotychczasowym do chwili wydania uaktualnionych rozporządzeń, co ma nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Przypomnijmy, iż akty powyższe dotyczą m.in. odpowiednich formatów elektronicznych dla wypełniania obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych i notyfikacyjnych w zakresie transakcji z art. 19 MAR lub corocznych (uiszczanych do 30 września) opłat ponoszonych przez spółki publiczne.

O tym, czy nowe rozporządzenia, oprócz rozwiązań zgodnych z przedmiotem ustawy źródłowej, będą zawierały nowinki dla emitentów przekonamy się na przełomie 2022 i 2023 roku.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.