Obowiązki informacyjne spółek publicznych w 2023 – co nowego?

obowiazki-informacyjne-spolek-publicznych-2023

Czy 2023 rok przyniesie zmiany w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych emitentów? Zdaje się, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku nie obędzie się bez nowości. Będą one wynikać ze znanych już regulacji, np. ESEF. Inne natomiast – o podstawowym znaczeniu dla obowiązków informacyjnych – są w przygotowaniu, ale najpewniej nie zostaną wdrożone w 2023 r. Mowa tutaj o dużej rewizji Rozporządzenia MAR. Wraz z początkiem nowego roku warto podsumować nowości związane z realizacją obowiązków spółek notowanych na GPW.

ESEF

W ostatnich latach ESEF stał się podstawowym formatem raportowania rocznego spółek giełdowych. W tym roku emitentów czeka kolejny etap wdrożenia formatu w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Informacja dodatkowa do ww. sprawozdań powinna być tagowana znacznikami XBRL. W tym jednak przypadku będzie obowiązywało tagowanie blokowe.

Rozporządzenie MAR

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekt nowelizacji do Rozporządzenia MAR. Wstępnie projektowane zmiany dotyczą zagadnień kluczowych dla wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych, jak m.in.:

  • publikacji informacji poufnych w odniesieniu do etapów pośrednich procesów rozciągniętych w czasie – wedle nowych założeń obowiązek publikacji dotyczyłby zakończenia całego procesu, a nie jak obecnie, każdego z etapów pośrednich,
  • przyznania upoważnienia KE do wydania niewyczerpującego wykazu informacji poufnych,
  • uszczegółowienia przepisów dotyczących stosowania opóźnienia publikacji informacji poufnych,
  • prowadzenia przez emitentów jedynie list stałego dostępu do informacji poufnych,
  • zwiększenia progu powiadamiania o transakcjach z dotychczasowych 5 000 euro do 20 000 euro.

Prace nad dużą rewizją Rozporządzenia zostały zainicjowane końcem 2022 i najpewniej na zakończenie procedury legislacyjnej i wejście w życie nowelizacji trzeba będzie poczekać.

Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru

Kwestią poboczną związaną z notowaniem instrumentów finansowych na rynku giełdowym są opłaty na pokrycie kosztów nadzoru. Warto zatem wspomnieć, iż 1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2022 r. ws. opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Co ważne, dla spółek publicznych nie wprowadza ono istotnych zmian w dotychczasowym trybie regulowania opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.