Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Nowe rozporządzenie ws. informacji bieżących i okresowych 2018 obowiązuje od dziś

Minister Finansów podpisał projekt rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pańs...

Czytaj dalej