Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy – stanowisko UKNF

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy – stanowisko UKNF

Nie tylko prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne gwarantuje stabilność i zaangażowanie ich akcjonariatu. Służący tym celom katalog zróżnicowanych działań IR został niedawno wzbogacony o programy lojalnościowe ...

Czytaj dalej

Obowiązki spółki notowanej na GPW – zmiany 2019/2020

Obowiązki spółki notowanej na GPW – zmiany 2019/2020

16 października 2019 r. Sejm przyjął dużą nowelizację przepisów regulujących m.in. obowiązki informacyjne i wewnętrzne spółek publicznych. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej (…) oraz niektórych innych ustaw oznacza no...

Czytaj dalej

Prezydent podpisał nowelę do ustawy o obrocie i o ofercie – nowe sankcje, dostosowanie do MAR

Prezydent podpisał nowelę do ustawy o obrocie i o ofercie  – nowe sankcje, dostosowanie do MAR

Nowelizacja jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD). Ponadto dostosowuje ona postanowienia kluczowych dotychczas dla rynk...

Czytaj dalej