Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Rok 2024 – jakie zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek publicznych?

Można powiedzieć, iż nowy rok tradycyjnie przynosi szereg nowości i wyzwań dla emitentów oraz realizowanych przez nich obowiązków informacyjnych. Część przepisów już weszła w życie, a nad innymi prace jeszcze trwają. Jakich zatem zmian mogą sp...

Czytaj dalej

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Elektroniczne zawiadomienia akcjonariuszy coraz bliżej. Ustawa o rozwoju rynku finansowego z podpisem Prezydenta

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, została podpisana. Jest to obszer...

Czytaj dalej

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Znaczne pakiety – nowe formularze elektroniczne dla akcjonariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił nowe formularze elektroniczne do wypełniania obowiązków informacyjnych akcjonariuszy spółek publicznych dotyczących zmian w znacznych pakietach akcji. UKNF wyszedł tym samym naprzeciw przyszłemu wymogowi,...

Czytaj dalej

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Planowane zmiany w zawiadomieniach akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety akcji)

Na poziomie Rady Ministrów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. To pakietowe rozwiązanie obejmujące zmiany w kilkunastu aktach prawnych z o...

Czytaj dalej

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

Transakcje MAR a znaczne pakiety – jak liczyć terminy?

W okresie zmian przepisów wiele mówiło się o terminie na powiadomienie insiderów o transakcjach powyżej 5000 euro z Rozporządzenia MAR. Podkreślano obowiązek niezwłoczności, która obowiązuje także emitenta w zakresie publikacji informacji o ich...

Czytaj dalej