Raport roczny za 2021 – jaki zbiór Dobrych Praktyk?

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2021 r. nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spowodowało, iż sporządzający sprawozdania za ubiegły rok mierzyli się z wątpliwościami do jakiego zbioru odnieść się w oświadczeniu o ładzie korporacyjnym. UKNF w swoim stanowisku udziela jednoznacznej odpowiedzi.

Oświadczenie o ładzie – DPSN 2016 i 2021, czy wyłącznie DPSN 2021?

Ze względu na zmianę zasad ładu korporacyjnego w połowie 2021 r. spółki były podzielone w zakresie sposobu realizacji obowiązku informacyjnego i odniesienia się do obowiązujących w roku ubiegłym zbiorów DPSN.

Przepis § 70 ust. 6 pkt 5 lit. a Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych przewiduje wymóg wskazania zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent.

UKNF wyjaśnia, iż zastosowana forma gramatyczna czasu teraźniejszego przemawia za tym, aby publikując raport za 2021 r. uwzględnić jedynie zbiór zasad obowiązujący w chwili składania oświadczenia o ładzie.

Stanowisko dostępne w linku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.