Koronawirus a wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – zalecenia ESMA

koronawirus-obowiazki-informacyjne-spolek-ESMA

Na stronach KNF opublikowano zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) skierowane do uczestników rynków finansowych, w tym spółek publicznych ws. działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19.

Dla spółek publicznych przedstawiono następujące zalecenia:

  • Ujawnianie informacji rynkowych – emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR);
  • Sprawozdawczość finansowa – emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych.

Pełna treść komunikatu dostępna na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69236&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.