Pismo KNF na rocznicę obowiązywania MAR. Jak udzielić odpowiedzi?

pismo-knf-obowiązi-informacyjne-po-MAR

Po roku obowiązywania Rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) nadzorca zwraca się do wszystkich spółek giełdowych, zarówno z rynku regulowanego, jak i NewConnect, z pytaniem, jak poradziły sobie z wypełnieniem nowych obowiązków. Pismo może być podsumowaniem działań edukacyjnych, ale przede wszystkim stanowi sprawdzenie poziomu dostosowania rynku do zmienionych wymogów. Ze względu na rolę jaką pełni pytający i grożące sankcje, warto szczególnie zastanowić się nad udzielanymi odpowiedziami.

Komisja pyta o proces kwalifikacji informacji poufnych oraz ich możliwego opóźniania. Jak wiadomo zmieniona została formuła dokonywania opóźnień publikacji informacji cenotwórczych oraz idących za tym procedur, co mogło powodować pewne uchybienia. Oprócz zagadnień identyfikacji informacji poufnych KNF sprawdza, czy emitenci dołożyli starań w archiwizowaniu informacji o osobach mających dostęp do danych informacji, tworząc wedle nowych zaleceń odpowiednie sekcje listy insiderów.

Kilka pytań odnosi się do wypełnienia obowiązku spółki w zakresie pouczeń osób pełniących obowiązki zarządcze w zakresie wykonywanych przez te osoby oraz ich podmioty blisko związane transakcji na akcjach z art. 19 Rozporządzenia MAR. Nadzorca nie odżegnuje się w swoich dociekaniach od drażliwych zagadnień dotyczących gromadzenia przez spółki danych o osobach i podmiotach blisko związanych.

Ostatnie z pytań dotyczy nowej instytucji udzielenia zezwolenia przez spółki na transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w okresie zamkniętym. Ten rodzaj zgody stanowił istotne novum względem poprzednich regulacji i obwarowany został szeregiem formalnych warunków dotyczących pieczołowitego uzasadnienia takiego zezwolenia. Komisja pragnie wprost zapoznać się z argumentacją emitentów w tym zakresie.

Tych z Państwa, którzy chcieliby skonsultować wątpliwości pojawiające się w związku z opracowywaniem odpowiedzi na pismo KNF zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.