Zmiana ustawy o biegłych rewidentach – czas na zmiany w komitetach audytu

ustawa-o-biegłych-komitety-audytu

Znowelizowana ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym wejdzie w życie 21 czerwca 2017 r. Wywoła ona istotne skutki dla sfery wewnętrznego nadzoru w spółkach publicznych, przewidując szereg nowości w funkcjonowaniu komitetów audytu. Jakie zmiany czekają emitentów i czy oznacza to, że spółki powinny w ciągu kilku dni przeorganizować dotychczasowe rozwiązania? Odpowiedź w dzisiejszym wpisie.

Dotychczas w spółkach notowanych na GPW, w których Rada Nadzorcza składała się z nie więcej niż 5 członków można było zadecydować o niepowoływaniu komitetu audytu, lecz powierzeniu jego zadań całej Radzie. Gros spółek korzystało z tej możliwości.

Komitety Audytu w spółkach giełdowych po nowemu

W świetle wspomnianej zmiany ustawy o biegłych rewidentach tylko „małe” spółki będą mogły pozostać przy opisanym modelu. „Małe” tzn. takie, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Oznacza, to że podmioty, które nie spełniają powyższych kryteriów są zobowiązane utworzyć komitety audytu w ramach swoich Rad Nadzorczych według zasad wskazanych w ustawie:

  • w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków,
  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  • większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki,
  • kryteria niezależności zostały wylistowane w ustawie (art. 129 ust. 3)
  • członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Termin na wdrożenie zmian w Radach Nadzorczych

Ustawa jednak przewiduje pewien okres przygotowawczy, pozwalający na wdrożenie stosownych zmian. Spółka powinna powołać lub dostosować skład komitetu audytu do wymogów określonych w ustawie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Pełną treść nowelizacji odnajdą Państwo w załączonym linku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.